Μεμονωμένη δήλωση συμμετοχής Βήμα 1/3 - Εισάγετε τα στοιχεία σας

Στοιχεία της εξέτασης

Μόνιμα στοιχεία εξεταζόμενουΣτοιχεία επικοινωνίας του εξεταζόμενουΣτατιστικά στοιχεία του εξεταζόμενου


Παρατηρήσεις


Δήλωση συγκατάθεσης
Διάβασα τη Δήλωση προστασίας δεδομένων και συγκατάθεσης και την αποδέχομαι

Διάβασα τον  Κανονισμό των εξετάσεων, τους Όρους διεξαγωγής των εξετάσεων και τους Γενικούς όρους συμμετοχής και τους αποδέχομαι.