Ομαδική δήλωση συμμετοχής

Στοιχεία της εξέτασης

Είσοδος
Δήλωση συγκατάθεσης
Διάβασα τη Δήλωση προστασίας δεδομένων και συγκατάθεσης και την αποδέχομαι

Διάβασα τον  Κανονισμό των εξετάσεων, τους Όρους διεξαγωγής των εξετάσεων και τους Γενικούς όρους συμμετοχής και τους αποδέχομαι.